top of page

Primal Rebirth Therapie

Heel je innerlijke kind

Wil jij ja zeggen tegen jezelf, het leven en de ander?

Dan kan Primal Rebirth® therapie een ingang voor je zijn om onopgeloste kwetsuren, angsten, boosheid en verdriet te helen zodat er meer verbinding kan ontstaan met jezelf in het leven van nu.

Wil je weer op jezelf kunnen vertrouwen?

Vanuit rust je grenzen aangeven?

Wil je jouw kwaliteiten weer kunnen benutten?
Jezelf en een ander liefhebben?

Zou je meer bewust in het leven willen staan?

Meer je levensenergie laten stromen en van het leven genieten?

Dan is deze reis door je beschermlagen, je gevoelslagen naar je essentie een prachtige weg om thuis te komen in jezelf.

Love Peace and Freedom 2.jpg

Het ‘innerlijk kind’ bestaat enerzijds uit dat deel in jou wat oorspronkelijk is, je essentie, en anderzijds uit het deel wat zich heeft moeten aanpassen, wat we in de therapie het ‘gekwetste kinddeel’ noemen.

Om onze essentie te beschermen hebben we unieke patronen, overlevingsstrategieën en maskers ontwikkeld. Deze hebben we nodig gehad om een plaats in de wereld te kunnen innemen.

Het 'overlevende kinddeel' in ons reageert en handelt nu nog steeds op dezelfde manier als vroeger, vanuit negatieve gedachtepatronen die je toen gevormd hebt. Ervaringen die je als kind hebt opgedaan werken vaak door in je volwassen leven. Je gedrag, problemen en gevoelens van nu, zijn gerelateerd aan ervaringen uit je kindertijd. 

 

Onze overlevingsstrategieen dragen ook fysieke en energetische spanningspatronen in zich waardoor op den duur allerlei lichamelijke en psychische klachten kunnen ontstaan.    

Vanuit de volwassene die je nu bent, leer je om contact te maken met het gekwetste kinddeel in jou. Praten alleen is daarbij niet voldoende. Daarom werken we in deze therapie ook met de taal en wijsheid van het lichaam. Via het lichaam kun je weer in contact komen met de delen en emoties van jezelf die onderdrukt of verborgen moesten worden.

Vanuit de getuige in jezelf kun je met compassie aanschouwen wat er in jezelf omgaat en leren onderscheid te maken tussen jouw essentie namelijk je bewustzijn en je gedachten, je gevoelens en je gedrag.

bottom of page