top of page

Traumawerk / EMDR

Wat is een trauma?


Een trauma is een intense, overweldigende ervaring, waarin je overspoelt raakt door prikkels en emoties, die het menselijke bevattingsvermogen te boven gaan. Dit geeft een gevoel van machteloosheid en kan symptomen veroorzaken (PTTS – post traumatische stress stoornis).

Traumatherapie heeft zich de laatste jaren verder ontwikkeld, en het werd steeds meer duidelijk dat de effecten van een trauma via het lichaam behandeld kunnen worden.
Er zijn methoden gevonden, die toegang geven om rechtstreeks met het zenuwstelsel te werken. Op een zorgvuldige en wetenschappelijk onderzochte manier kunnen we nu het zenuwstelsel helpen de energie van het trauma te ontladen.

Als een belevenis voor ons zo overweldigend is dat we niet meer kunnen reageren, dan is het net alsof er iets in ons bevriest of vast komt te zitten. Er ontstaat en grote lading van energie in ons lichaam, die blijft circuleren en die geen uitweg vindt.

Bij traumawerk ga je niet in de herbeleving van de bedreigende situatie van toen, maar werk je vanuit het hier en nu. Door een gevoel van veiligheid te creëren en het contact met het lichaam te maken ontstaat er ruimte voor kleine ontladingen. De heling van trauma gebeurt door stap voor stap de bevroren energie te laten smelten of de onderbroken beweging van vechten of vluchten af te maken.


Traumawerk creëert een omveld waarin het zenuwstelsel tot rust kan komen, zodat het brein weer kan functioneren. Daarbij leert ons lichaam zichzelf weer te reguleren en veerkrachtig te worden.
Hierdoor keert het gevoel van eigenwaarde, kracht en het gevoel weer verder te kunnen terug.
Symptomen van een trauma kunnen zijn: nachtmerries, slapeloosheid, flashbacks, angsten, over-activiteit, depressies, bindingsangst, overgevoeligheid, migraine.

Wat is een ontwikkelingstrauma?


Een ontwikkelingstrauma kan het gevolg zijn van over- en onderprikkeling van het kind tijdens de belangrijke ontwikkelingsfasen.
Hechting kan verstoord raken, en er ontstaan hechtingspatronen die in het leven van het kind en later de volwassene problemen opwerpen.
Omstandigheden in het leven van een kind, die een ontwikkelingstrauma tot gevolg kunnen hebben zijn: huiselijk geweld, misbruik, verwaarlozing, verlies van een dierbare of scheiding van de ouders op zeer jonge leeftijd, door ziektes, operaties of andere ziekenhuisopnames, vallen, ongelukken etc.

IMG_0358.jpg
Praktijk ruimte

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring. Er kunnen zich psychische klachten ontwikkelen, zoals b.v. zich opdringende herinneringen aan de traumatische gebeurtenis, ‘flashbacks’ of nachtmerries. Dan spreekt men van een posttraumatische stress-stoornis (PTSS).

EMDR is bedoeld voor de behandeling van mensen met PTSS en andere traumagerelateerde angstklachten. Voorwaarde is dat deze klachten zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete akelige gebeurtenis en waarbij het denken aan deze gebeurtenis nog steeds een emotionele reactie oproept.De effecten van EMDR leidt tot versnelde informatieverwerking. De afleidende stimulus van oogbewegingen in combinatie met het denken aan de traumatische gebeurtenis zorgen ervoor dat het natuurlijke verwerkingssysteem wordt gestimuleerd.

bottom of page